Tjedni Župski List

Godina MMXXI— Br. 848. 07.veljače 2021 god.

MISNE NAKANE

1. Mirjana Sučić za pokojnog muža Nediljka Sučić
2. Božena i Jose Barros za pokojnog tatu Nediljka Sučić
3. Tino Sučić za pokojnog tatu Nediljka Sučić
4. Jelena Sučić za pokojnog tatu Nediljka Sučić
5. Luca i Kaja Barros za pokojnog dida Nediljka Sučić
6. Od Doris i Ante Beljan za pokojnu Slavku Čolak
7. Kruno i Ana Šušnjara za pokojnog Nediljka Sučić
8. Božidar i Maca Bos za pokojnog Nediljka Sučić
9. Maca Bos za sve stare bolesne i nemoćne
10. Obitelj Čaleta za pokojnog Nediljka Sučić
11. Branko Anić sa obitelji za pokojnog brata Duška Anić
12. Branko Anić sa obitelji za pokojnog brata Ivicu Anić
13. Branko Anić sa obitelji za pokojnog tatu Nikolu Anić
14. Vesna i Branko Anić za sve svoje pokojne
15. Mike Agostini za pokojnu kći Silviju Agostini
16. Mike Agostini za pokojnog Nediljka Sučić
17. Tomo i Marica Kovačić za pokojnog Nediljka Sučić
18. Tomo i Marica Kovačić za pokojnog Nediljka Sučić
19. Boris Juranek za pokojn sestričnu Silviju Agostini i sve pokojne iz obitelji
20. Kristina Čulo sa obitelji za pokojnog Nediljka Sučić
21. Kristina Čulo sa obitelji za pokojnog Nediljka Sučić
22. Kristina Čulo sa obitelji za pokojnog oca Antu Kamber, godišnjica smrti
23. Kristina Čulo sa obitelji na nakanu
24. Boris Juranek za pokojnog strica Stjepana Juranek i sve svoje pokojne
25. Boris Juranek za pokojnog Nediljka Sučić
26. Od obitelji Vukušić za pokojnog Nediljka Sučić
27. Od obitelji Vukušić za pokojnog Nediljka Sučić
28. Od obitelji Vukušić za pokojnog Nediljka Sučić
29. Od obitelji Vukušić za pokojnog Nediljka Sučić
30. Od obitelji Vukušić za pokojnog Nediljka Sučić
31. Divna Golub za pokojnu Julijanu Ružić
32. Divna Golub za pokojnog Nediljka Sučić
33. Od Franka Belas za pokojnu majku Evu Belas

34. Od Borisa Belas za pokojnu majku Evu Belas
35. Od Vlade i Kate Kovačić za pokojnog Nediljka Sučić
36. Od Vlade i Kate Kovačić za pokojnu strinu Sofiju Kovačić
37. Od Vlade i Kate Kovačić za pokojnog brata Juru Kovačić
38. Od Vlade i Kate Kovačić za sve svoje pokojne
39. Od obitelji Brkin za Nediljka Sučić
40. Od obitelji Brkin za Nediljka Sučić
41. Ana Brkin za sestru Ljubicu Stipin godina smrti
42. Obitelj Cokarić za pokojnu Katicu Zoranić
43. Obitelj Cokarić za pokojnu Evu Belas
44. Obitelj Cokarić za pokojnog Nediljka Sučić

NA SVETOJ MISI MOŽE BITI DO 48 VJERNIKA
OBAVEZNO NOŠENE MASKE POD SVETOM MISOM


• Provjeriti imena križnog puta, da bi mogli predati u izradu ploče
• Postavljena imena na izlazu iz crkve za čičšćenje kroz godinu

 

Ponedeljak Sveta Misa u 7.00
Utorak Sveta Misa u 7.00
Srijeda Sveta Misa u 7.00
Četvrtak klanjanje i Sveta Misa u 7.00 sati
Petak Sveta Misa u 7.oo sati
SUBOTA SVETA MISA U 5.00 sati
SLIJEDEĆA NEDJELJA: 6. KROZ GODINU. Sv. Misa u 8.30 sati, 9.30 sati i 11.00 sati

DOPRINOSI

Nedjeljna milostinja 1,025.00$ – Hvala svima!


DAR ZA CRKVU:
Za GLADNE U AFRICI: Katica i Janoš Marković na uspomenu mame Julijane Ružić, i za sučut obitelji Sučić 100$; N.N. na spomen Nediljku Sučić 500$; Božidar i Maca Bos 50$
POTRES U HRVATSKOJ: N. N 200$; Na sječanje na Nediljka Sučić Anto i Jeka Kulušić 100$