Raspored Misa u Tjednu

Rujan 2 -8 2019

Subota Sveta Misa u 5:00

Nedeljna Sveta Misa u 11:00