Raspored Misa

PONEDELJAK – PETAK Sveta Misa  u 6:00 sati (Zornice)

SUBOTA Sveta Misa u 5.00 SATI

TREĆA NEDJELJA ADVENTA Sveta Misa u 11.00 sati