Raspored Misa

SIJEČANJ 2020

Siječan 01 – 05

Prvi Petak u Mjesecu Klanjanje i Sveta Misa u 18:00
Subota Sveta Misa u 17:00
Nedjelja  Sveta Misa u 11:00

Siječan 06 – 12

Ponedjeljak—BOGOJAVLJENJE: TRI KRALJA Sv. Misa u 19:00
Četvrtak Klanjanje i Sveta Misa u 19:00
Petak Sveta Misa u 19:00
Subota Sveta Misa u 17:00
Nedjelja  Sveta Misa u 11:00 – KRŠTENJE GOSPODINOVO

Siječan 13 – 19

Četvrtak Klanjanje i Sveta Misa u 19:00
Petak Sveta Misa u 19:00
Subota Sveta Misa u 17:00
Nedjelja  Sveta Misa u 11:000 sa Nadbiskupom Richardom Smithom

Siječan 20 -26

Četvrtak Klanjanje i Sveta Misa u 19:00
Petak Sveta Misa u 19:00
Subota Sveta Misa u 17:00
Nedjelja  Sveta Misa u 11:00

Siječan 26 – 31

Četvrtak Klanjanje i Sveta Misa u 19:00
Petak Sveta Misa u 19:00