Pjesme

Najsvjetliji Lik si Nam - Bl. Alojziju Stepincu

      Pripjev:

  1. Kako li su preteška / nadošla vremena,

          kad rat svijetu donese / nesnosna bremena!

  1. Uza zlo ne pristajat! – / glas ti zove smjeran,

          Zapovijedi ljubavi / ostajući vjeran.

  1. U pomoć si hitao / da ublažiš rane,

          gdje se mržnja ispriječi, / mir da opet svane.

  1. Trpio si osude, / kušan s mnogih strana;

          mučeništvo postade / kruna tvojih dana.

  1. Još je cio naraštaj / hrvatskoga puka

          ime ti pronosio, / tiho, posred muka.

  1. I sad su nam blagoslov / tvoja dobročinstva;

          uzor čiste savjesti, / putokaz jedinstva.

  1. U tvom svetom imenu / Kristov sjaji znamen;

           slava Trojstvu Presvetom, / sad i uvijek. Amen.

Ćurić / I. Andrić

Đakovo, 2018.