Potvrda (Krizma)

2. Potvrda (Krizma)

Potvrda je sakramenat Duha Svetoga. Sjećamo se da je Duh Sveti sišao na Isusa prigodom krštenja na Jordanu i potvrdio ga za spasitelja. Već je stari propok pisao: “Na meni je Duh Gospodnji…On me posla…” U Evanđelju sv. Luke Isus te riječi primjenjuje na sebe (Lk 4:18).

Isus je obećao Duha Svetoga apostolima. Oni će njegovom snagom svjedočiti za njega. Obećani dar Duha primili su učenici na prve Duhove i odmah su polaganjem ruku taj dar prenosili na sve krštene. Time se događaj Duhova u Crkvi obnavlja: Duh Sveti utvrđuje srca Isusovih učenika u vjeri, u nadi, u ljubavi i svjedočenju.

Polaganje ruku je znak sakramenta potvde. Njime se označuje pomazanje Duhom Svetim, što se u Svetom pismu često spominje.

Potvrda nastavlja i dopunjuje ono posvećenje koje je započelo krštenjem. Da bi netko mogao pristupiti potvrdi, treba biti kršten, jer rekli smo bez krštenja nema drugih sakramenata. Kandidat za potvrdu treba da je u milosti (tj. u prijateljstvu s Bogom i ljudima), da je prikladno poučen i da je kadar obnoviti krsna obećanja.

Bit obred potvrde je mazanje krizmenim uljem na čelu, uz riječi:

PRIMI PEČAT DARA DUHA SVETOGA.

Potvrđenik odgovara:AMEN.

Redoviti djelitelj sakramenta potvrde je biskup kao nasljednik apostola. Ali u biskup može za tu službu delegirati i bilo kojeg svećenika.

Za potvrdu je potrebno imati kuma. Uvjeti za kuma su iski kao i kod krštenja.