Ispovijed

4. Pomirenje

Nakon prvog pada u edenskom vrtu, čovjek je nekako nagnut prema zlu. Mnogo mu je lakše odsrljati u zlo nego li činiti dobro. Svojom otkupiteljskom smrću i uskrsnućem Isus nas je povratio u zagrljaj nebeskog Oca, ali, nažalost ostala nam je i dalje mogućnost pada u zlo. I mi padamo, griješimo.

Isus je za svoga zemaljskog života rekao apostollima: “Kojima oprostite grijehe, opraštaju im se…” (Iv 20:23). Tim riječima ustanovio je sakramenat Pomirenjaispovijediili pokore. Dao je Crkvi vlast da, nakon iskrenog kajanja može u njegovo ime otpuštati grijehe.

Na vjeronauku učimo da je pet stvari potrebnih da se dobro ispovijedimo:

  1. Promisliti grijehe
  2. Pokajati se za grijehe
  3. Odlučiti da više nećemo griješiti
  4. Skrušeno ispovjediti sve svoje grijehe
  5. Izvršiti naređenu pokoru

Kako se ispovijedamo?

Kad stupimo u ispovjedaonicu kažemo:

Skrušeno ispovijedam sve svoje grijehe. Zadnji put sam se ispovijedio (ispovjedila) Kaži kada

Pokoru sam izvršio(-la). Ovo su moji grijesi. I sada reci sve što znaš da si pogriješio(-la)

Kad završiš kazivanje grijeha poslušaj pouku koju će ti svećenik reći. Zapamti pokoru koju ti je dao, a onda moli:

Kajem se od svega srca što uvrijedih Boga Najveće i najmilije dobro. Mrzim na sve svoje grijehe i čvrsto odlučujem da ću se popraviti i da neću više griješiti.

Sada saslušaj riječi odriješenja, a kad ti svećenik kaže idi u miru, odgovori: Bogu hvala! Idi iz ispovjedaonice i odmah moli zadanu pokoru.