Galerija Slika

Crkva Male Gospe

Od g. 1967. do 1977. u Edmonton bi dolazili hrvatski franjevci iz 300 km udaljenog Calgaryja. Prvi putujući misionar bio je fra Zvonko Radošević. God. 1970. otvoren je Hrvatski katolički centar kao mjesto vjerskih i kulturnih okupljanja. Poslije fra Zvonka iz Calgaryja su povremeno dolazili svećenici franjevci.

Sv. Nikola Tavelić    (Šibenik, oko 1340. – Jeruzalem, 14. studenog 1391.), prvi hrvatski svetac, franjevacmučenik.

Kao moguće mjesto rođenja spominje se Velim kod Stankovaca, no ipak najčešće se navodi Šibenik. Franjevcem je postao u gradu Bribiru, sjedištu velikaša Šubića.

Sv. Leopold Mandić     (Herceg-Novi, Boka Kotorska, 12. svibnja 1866. – Padova, 30. srpnja 1942.), drugi kanonizirani hrvatski, svetac Rimokatoličke Crkvesvećenikkapucin, poznati ispovjednik, promicatelj jedinstva kršćana.

Bl. Ivan Merz (Banja Luka, 16. prosinca 1896. – Zagreb, 10. svibnja 1928.), istaknuti laik u svjedočenju Evanđelja. Tijekom života Ivan Merz se služio s deset jezika i osposobio za četiri zvanja: profesor, književnik, časnik, a posjedovao je znanje i vrline koje se traže za svećenika.

Bl. Marija Petković (BlatoKorčula, 10. prosinca 1892. – Rim, 9. srpnja 1966.), časna sestra proglašena blaženom, utemeljiteljica redovničke zajednice Kćeri Milosrđa sv. Franje, jedine redovničke zajednice osnovane u Hrvatskoj.

Sv. Marko Križevčanin     (Križevci, 1589. – Košice, 7. rujna 1619.), treći kanonizirani hrvatski svetacRimokatoličke Crkvesvećenik, košički mučenikprofesor teologijekanonik i misionar.

Bl. Alojzije Stepinac    (Brezarić pokraj Krašića, 8. svibnja 1898. – Krašić, 10. veljače 1960.) zagrebački nadbiskup i kardinal. Papa Ivan Pavao II. ga je proglasio blaženim 3. listopada 1998. u Mariji Bistrici. Smatra se jednim od velikana Katoličke Crkve u Hrvatskoj.

Gospa Fatimska je naziv, koji su katolici dali Blaženoj Djevici Mariji. Katolička je Crkva službeno priznala ukazanja Blažene Djevice Marije u portugalskom gradu Fatimi, 1917. godine

Ukazanja Anđela Portugala

Prije Marijinih ukazanja, troje malih pastira: Lucija (Lucia de Jesus dos Santos), bl. Franjo (Francisco Marto) i bl. Jacinta (Jacinta Marto), stanovnici sela Aljustres u blizini Fátime, doživjeli su tri ukazanja Anđela Portugala ili Anđela Mira. ……….

2017 Božić