Župa

MALA GOSPA – ROĐENJE MARIJINO

 

Nadbiskupija Edmonton

Croatian Catholic Church

Od g. 1967. do 1977. u Edmonton bi dolazili hrvatski franjevci iz 300 km udaljenog Calgaryja. Prvi putujući misionar bio je fra Zvonko Radošević. God. 1970. otvoren je Hrvatski katolički centar kao mjesto vjerskih i kulturnih okupljanja. Poslije fra Zvonka iz Calgaryja su povremeno dolazili svećenici franjevci.

Graditelj crkve fra Jerko Ćaleta

Kad je u Edmonton došao 1977. god. prvi stalni svećenik, fra Jerko Ćaleta, osnovana je župa,kojoj je priključen i Hrvatski kulturni centar. Iste je godine osnovana i Hrvatska škola. Gradnja crkve počela je 4. lipnja 1981.god., a prva misa u njoj održana je 27. ožujka  1982.  

Župu će voditi franjevci splitske Provincije Presv. Otkupitelja do 2004. god., kada će je preuzeti vlč. Franjo Višaticki, svećenik Banjalučke biskupije.